Razvoj djece

Program tematskog parka iGRANDiA, razvijen u suradnji sa stručnim pedagozima, bazira se na multisenzoričkom učenju koje integrira spoznaje Montessori pedagogije, te suvremenih metoda odgoja i obrazovanja djece.

Edutainment

učenje kroz igru

Igra je uvijek bila sastavni dio odrastanja djeteta jer djeca kroz igru uče i upoznaju svoju okolinu.  Za djecu igra ima važan učinak za njihov psihofizički i sociološki razvoj.

iGRANDiA u svojoj ponudi nudi čitav splet didaktičko i metodički prilagođenih programa igre. 

Motoričke igre potiču finu i grubu motoriku. Ove igre obuhvaćene su kroz razne penjalice, tobogane, strunjače za skakanje i trampoline. U iGRANDiA City tematskim kućicama djeca razvijaju finu motoriku korištenjem sitnih materijala za umetanje te modeliranjem npr. tijesta.

Igre stvarnog života potiču istraživanje i oponašanje stvarnih životnih situacija pa djeca na taj način stječu iskustvo za pojedine događaje u stvarnom životu. Ovim igrama potiču se: komunikacija, sposobnost snalaženja u prostoru, rješavanje problema i kreativnost. Kroz igre pretvaranja i igranja uloga djeca uče socijalne vještine, razvijaju jezičnu kompetenciju te razvijaju temeljene matematičke kompetencije kao što su mogućnosti procjene veličine, količine i sl.

Igre zabavnog parka jačaju koordinaciju djece te ih potiču na kretanje što je za suvremeno sjedilačko društvo izuzetno bitno. Kretanje je djeci ključno za uravnotežen psihofizički razvoj pa u igrama penjanja, spuštanja niz tobogane, skakanja djeca razvijaju koordinaciju tijela. Kretanje potiče izlučivanje tzv. hormona sreće (serotonina) što ujedno pobuđuje pozitivne emocije kod djece. Osim serotonina, kroz igre kretanja potiče se i lučenje dopamina u mozgu što osim poticanja zadovoljstva, utječe i na sposobnosti pamćenja.

Lice iza projekta

Marija Šinković Bečić nakon redovnog pedagoškog obrazovanja, godine 2018. završila je Institut za Montessori pedagogiju Montessori Vereinigung Steiermark KPH Graz. u programu usavršavanja Montessori pedagogije-Montessori pedagog. Spajajući svoju ljubav prema obrazovanju i društvenim znanostima uključuje se u veliki broj projekata iz područja društveno odgovornog poslovanja, socijalnih politika mladih te obrazovne inkluzije. Od navedenih projekata svakako valja istaknuti: TOMS poboljšanju uvjeta života osoba s invaliditetom, prekogranična suradnja sa Centrom za inkluziju O.Š. Cazin I., CAR – učenje za nastavnike u osnovnim školama RH, Agencija za odgoj i obrazovanje: Škola za odgajatelje u učeničkim domovima: Novi alati učenja i pamćenja i socioemocionalni razvoj učenika, 8. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih / 8th International Conference on Adult Education. Svoj profesionalni razvoj obilježila je brojnim istraživanjima iz područja novih tehnika učenja i pamćenja, te razvoja kvalitete obrazovanja. Rezultati istraživačkog rada su prvi priručnik multisenzoričkog učenja u Hrvatskoj te Priručnik primjene umnih mapa u obrazovanju s više od 100 primjera za izravnu uporabu u nastavi.