O prodajnom mjestu

Puni naziv tvrtke (ili obrta):

Interaktivna zabava d.o.o.

Broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je upisan, te podaci o registru:

MBS: 04564669, Trgovački sud u Zagrebu

Puna adresa sjedišta (i prodajnog mjesta ako je različita) uključivo ime države u kojoj se nalazi:

Ulica Borova 49,

10 000 Zagreb,

HRVATSKA

Ostali podaci na temelju kojih se može brzo i nesmetano stupiti u vezu (telefon, telefaks, mobitel i sl.), uključujući e-mail adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt, kako bi kupci dobili informacije ili reklamirali proizvod/uslugu:

info@interaktivna-zabava.hr