Dostava

Internet trgovina Interaktivna zabava svu naručenu robu dostavlja koristeći usluge dostavne službe Oversease Express d.o.o. (u nastavku pružatelj usluge dostave). Naručenu robu nije moguće preuzeti na drugi način, uključujući i preuzimanje u prodavaonicama poduzeća Interaktivna zabava d.o.o.

Otprema robe

Naručena roba se za otpremu priprema nakon što Interaktivna zabava d.o.o. zaprimi obavijest da je transakcija ugovorenog iznosa po računu uspješno obavljena ili, ukoliko kupac naručenu robu plaća po primitku pošiljke (pouzećem), odmah po narudžbi. Roba se za otpremu priprema isključivo radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8:00 do 16:00 sati.

Naručena roba bit će složena tako da se uobičajenim rukovanjem pri transportu ne može oštetiti. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično).

Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan preporučenom poštom ili e-poštom na adresu kupca.

U paketu, uz proizvode za koje postoje ili ih zakon propisuje, bit će priložene i druge isprave koje je proizvođač, odnosno distributer, priredio radi lakše i sigurnije uporabe proizvoda (jamstvo, tehnička uputa, uputa za sklapanje, uputa za uporabu, popis ovlaštenih servisa, upozorenje o mogućoj opasnosti pri uporabi, izjava o sukladnosti proizvoda i sl.)

Paket može dodatno sadržavati i marketinške materijale (poput obavijesti o ponudi proizvoda, akcijama i sl.)

Obveza kupca je da pažljivo pregleda sadržaj svakog pojedinog paketa kako ne bi zajedno sa zaštitnom ambalažom bacio proizvode i/ili dijelove proizvoda, račun ili druge isprave.

Dostava robe

Pakete spremne za otpremu svakog radnog dana preuzimaju djelatnici poduzeća pružatelja usluge dostave i dalje s paketima manipuliraju prema vlastitim pravilima poslovanja. Interaktivna zabava d.o.o. preporučuje kupcu da se upozna s Općim uvjetima poslovanja poduzeća Oversease Express d.o.o. radi zaštite vlastitih interesa kao krajnjeg korisnika usluge.

Interaktivna zabava d.o.o. ističe:

  • Kupac ili druga osoba ovlaštena za primitak pošiljke dužna je prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja pošiljke i odmah ih prijaviti dostavnom djelatniku, te odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
  • Svojim potpisom na Dostavnoj listi pružatelja usluge dostave kupac ili druga ovlaštena osoba za primitak pošiljke potvrđuju da su pošiljku zaprimili neoštećenu i bez umanjenja njezinog sadržaja.
  • Prigovor izjavljen ili podnesen pružatelju usluge dostave nakon uručenja pošiljke se ne prihvaća, osim u slučaju da primatelj ili druga osoba ovlaštena za primitak pošiljke priloži dokaz da je oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke nastalo prije uručenja pošiljke.

Ukoliko je na ovaj način podnesen prigovor opravdan, Interaktivna zabava d.o.o. će kupcu omogućiti zamjenu robe ili povrat robe u zamjenu za novac o svojem trošku.

Rokovi isporuke

Točno vrijeme isporuke ovisi o raspoloživosti i dobavljivosti svih naručenih proizvoda, vremenu potrebnom da se naručena roba pripremi za otpremu i otpremi, te vremenu potrebnom da pružatelj usluge dostave pošiljku isporuči kupcu.

Pružatelj usluge dostave pošiljke dostavlja isključivo radnim danom; od ponedjeljka do petka, odnosno prema posebnom rasporedu dostave za otoke navedene u rasporedu  Oversease Express d.o.o. 

Internet trgovina Interaktivne zabave naručenu robu otprema u roku od 2 radna dana i 3-5 dana za otoke, osim ukoliko za neki od kupljenih proizvoda nije naveden drugi, duži rok otpreme.

Rok otpreme za sve naručene proizvode unutar jednog računa kupnje jednak je roku otpreme onog proizvoda naručenog unutar istog računa za koji vrijedi najduži rok otpreme. U slučaju da kupac ne želi čekati isporuku svih proizvoda prema proizvodu s najdužim rokom otpreme, kupac ima mogućnost proizvode grupirati i naručiti kako kupcu odgovara prema roku otpreme kroz zasebne kupnje. Ova mogućnost nije programski izdvojena u posebnu uslugu internet trgovine već je kupac ostvaruje obavljanjem dviju ili više odvojenih kupnji.

Troškovi dostave

Cijena dostave ovisi o vrijednosti naručene robe i načinu plaćanja. Cijena uključuje prikupljanje naručenih proizvoda, pakiranje i dostavu na odabranu adresu. Cijena dostave vidljiva je prilikom elektronskog zaključivanja narudžbe i jasno naznačena na računu.

Trošak dostave je 4,00€ (30,14 kn).

Za iznose računa kupnje veće od 35,00€ (263,71 KN) dostava se ne naplaćuje.

DOSTAVNE SLUŽBE

Internet trgovina Interaktivne zabave naručenu robu dostavlja koristeći usluge dostavne službe Oversease Express d.o.o. Dostavna služba pruža poštanske usluge s dodanom vrijednošću i s tim u vezi dopunske usluge u unutrašnjem prometu na području Republike Hrvatske. Jedna od takvih usluga je i plaćanje pouzećem, kada kupac odabrane proizvode plaća dostavljaču tek kod primitka robe.

Interaktivna zabava d.o.o. preporučuje kupcu da se upozna sa Općim uvjetima poslovanja dostavne službe Oversease Express d.o.o. radi zaštite vlastitih interesa kao krajnjeg korisnika usluge.

Interaktivna zabava  d.o.o. nakon otpreme robe nema direktnog utjecaja na daljnje postupanje sa samim paketima, pa stoga ne može odgovarati ni snositi posljedice za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenja njezina sadržaja nastalo prilikom dostave, za prekoračenje roka dostave do kojeg je došlo zbog prekoračenja roka dostave te za neizvršenje ili djelomično izvršenje usluge dostave.

Interaktivna zabava d.o.o. nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za izravne i neizravne štete koje kupac Internet trgovine igrandia.hr može pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti internetskih usluga koje su instalirane na poslužiteljima koje kontroliraju poduzeća dostavnih službi.

Monri Payments d.o.o.

Interaktivna zabava d.o.o. je sigurnost Vašeg kartičnog plaćanja povjerio usluzi Monri WebPay poduzeća Monri Payments d.o.o.

WebPay je internetska payment gateway usluga koja vam omogućuje brzu i jednostavnu naplatu debitnim i kreditnim karticama na svim vašim web prodajnim mjestima uz maksimalnu sigurnost.

PCI DSS Level 1 certificirana platforma – PCI DSS je skup pravila koji se konstantno nadopunjuje već dugi niz godina, a regulira na koji način i pod kojim uvjetima sudionici u procesu plaćanja karticama mogu upravljati osjetljivim kartičnim podacima. Pravila određuje PCI Vijeće, a koje se sastoji od predstavnika svih relevantnih kartičnih shema na svijetu.

Monri WebPay sustav instaliran je na poslužiteljima pod kontrolom poduzeća Monri Payments d.o.o.

Interaktivna zabava d.o.o. nije ni u kojem obliku odgovorna i ne preuzima odgovornost za izravne i neizravne štete koje kupac internet trgovine igrandia.hr može pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti Monri WebPay usluge.