RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK – ČETVRTAK
15-20 h

PETAK
15-21 h

SUBOTA
10-21 h

NEDJELJA / PRAZNICI
10-20 h

EDUTAINMENT RADIONICE

PONEDJELJAK – PETAK
18-20 h